Privatumo politika

1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su „altasil.lt“ taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „altasil.lt“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

2. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje „altasil.lt“ Pirkėjas gali dviem būdais:
2.1. Užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį,
2.2. Nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje.

3.Pirkėjas užsakydamas prekes tiek 2.1. tiek 2.2. Taisyklių punktuose numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.

4. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 3 punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje „altasil.lt“, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

5.Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje „altasil.lt“, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik ES teisės aktų numatyta tvarka.

6.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3, 4, 5, punktuose ir šalies teisės aktų nustatyta tvarka.

3+ PAKUOTĖS – PO 20€/KIEKVIENA